Thứ Tư, 12 tháng 12, 2012

Bâng khuâng

Mai đây gặp lại nhau rồi
Bâng khuâng nghĩ ngợi vẽ vời mung lung
Mai gặp, liệu có cười không?
Nâng ly rượu nồng chúc sức khẻo nhau

Hay chỉ bâng quơ câu chào
Để cho mây gió tím màu dối gian
Khúc xưa đã lỗi nhịp đàn
Tình không trọn vẹn duyên tan bao ngày

Mai kia gặp lại nhau đây
Mượn vai kẻ khác giấu hoài nhớ thương
Duyên côi lỗi nhịp giữa đường
Thôi xin mai gặp, ngần ngường cố nhân

Xa rồi,quên được sao anh?
Em không quên được...nên đành dối gian
Mỉn cười môi trắng vành tang
Vô lo cười cợt dở dang mắt buồn

Bên ai diễn nốt vở tuồng
Không câu nhân ngãi, không vương vợ chồng
Chỉ là mượn có nói không
Mượn không nói có dối lòng đau thêm...!!!Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét