Thứ Bảy, 15 tháng 8, 2015

Thu


Đêm về nỗi nhớ vây quoanh
Con tim thao thức chẳng nghe lời
Ký ức nào ùa về đêm vắng lặng
Nhớ yêu thương thủa ấy nào nguôi
Đêm nay cũng như bao đêm
Lòng ngậm ngùi trong những đắng cay
Để rồi nỗi nhớ cứ vơi đầy
Và đêm cũng dần tan 
Để một ngày dạng ngời tươi sáng
Nghe đâu đây Thu về ngay ngõ
Mà đêm nay se lạnh ngỡ đông về.

TTH