Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Ừ thì!


Ừ thì! xa cách đôi đường
Dẫu xưa hai đứa chung trường nhà xa
Thăng trần đã bấy năm qua
Sao nhành hoa tím mãi sa vào lòng.

Biết giờ đằng ấy phòng không
Mắt người luôn mãi ngóng trông nơi nào
Trái tim non nớt thuở nào
Giờ đây cứ mãi nao nao hướng về.

Thôi thì! cảm xúc một thời
Sao mà thuở ấy nụ cười chẳng trao
Giờ thì ta đã xa nhau
Để rồi người nói nhớ nhau mãi ah.

Viết tặng một người...