Chủ Nhật, 5 tháng 6, 2016

MEN CAY


Một chút tình thôi thế mà say
Thứ men anh đã ủ bao ngày
Vừa mới chạm thôi mà say khướt
Chếnh choáng rồi đây nào có hay

Một chút men thôi cũng thấy hay
Biết rằng nếu uống chỉ đắng cay
Bởi vì sao vậy mà đâu dễ
Thử uống thôi mà say thật say

Một chút men tình ngấm tim này
Mà sao còn mãi chẳng nhạt phai
Chắc là đã lỡ yêu nhiều quá
Đành ôm thương nhớ người có hay.!

...TH...
2/6/16