Thứ Ba, 12 tháng 3, 2013

TÌM NHAU

TÌM NHAU --- VŨ HÙNG

Tìm nhau trong nắng cuối ngày
Mới hay
Nắng chỉ giãi bày buồn thêm
Tim nhau
Khi nắng khuất đêm
Mới hay đêm thả vào đêm mất rồi
Tìm nhau – bởi vắng nụ môi
Biết đâu
Người bỏ .. những lời dửng dưng
Ngày giêng trăng chếch ngoài bưng
Chút tình mỏng mảnh
Sao dưng dức lòng
Tìm nhau ..ôi .! lạ vô cùng
Mơ ôm tiếng khóc
Bềnh bồng
Ngày xưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét