Thứ Tư, 9 tháng 1, 2013

Dặn lòng

Tự dặn lòng nhớ mong chi nữa
Có nhớ nhiều cũng chỉ vậy mà thôi
Người nơi ấy đâu còn mong ngóng
Đến nơi này mà em mỏi mắt tìm

Tự dặn lòng thôi đừng buồn nữa
Nhớ làm chi những kỷ niệm nhạt nhòa
Tình xưa ấy chỉ một mình gìn giữ
Có ích gì khi người đã ra đi

Tự dặn lòng hãy vững lòng tin
Dù cuộc sống còn nhiều ngang trái
Thì vẫn tin vào người ấy vẫn yêu
Nhưng không biết sao mà em chẳng thể!

21/11/2012
TTH


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét